Close

Mobilita


Schopnost provádět pohyb s co největší účinností bez kompenzace ostatních částí těla, které nemají být při pohybu přetěžovány. Mnoho lidí si myslí, že po odcvičení mobility budou jen více ohebnější. To je samozřejmě pravda, ale mobilita je důležitá především, pokud chceme předcházet zranění a podat lepší fyzický výkon. 

A důležitá věc, mobilita není strečink! Pozor na to, často se to plete! 

Napadlo tě někdy, že např. bolest ve tvém koleni může pocházet z kotníku? Kotník se potřebuje hodně hýbat (běh, chůze, skoky, atd.). Jestliže mu chybí mobilita, tzn. není dostatečně rozhýbaný, začne se tento deficit nahrazovat a pro tyto činnosti se budou zapojovat jiné svaly a klouby, např. zmiňované koleno. Po chvíli koleno začne mít nedostatek stability a začnou ochabovat vazy. Dál snad nemusím pokračovat, protože další problémy na sebe dlouho nenechají čekat. 

Správná úroveň mobility je zcela zásadní pro funkční pohyb a zdraví. Rozhýbej tělo za pomocí těch správných cviků. Mobilita je jedním z nejdůležitějších aspektů cvičení, a přesto bývá tak často opomíjena.

Na této lekci cvičíme bez bot (v ponožkách nebo na boso). 


Rezervuj si lekci

Sleduj nás