Close

Cvičení pro děti


CVIČENÍ PROBÍHÁ V RÁMCI CELOREPUBLIKOVÉHO PROJEKTU – DĚTI NA STARTU  !

Pro koho naše cvičení je a proč projekt DĚTI NA STARTU?

 • Pro děti věku 4 – 8 let. 
 • Děti hubené, silné, talentované i netalentované.
 • Pro děti, které se nechtějí věnovat konkrétnímu specializovanému sportu – ale rády sportují. 
 • Projekt DĚTI NA STARTU chce zvednout české děti ze židlí a probudit v nich radost z pohybu.

Co od lekcí očekávat?

Naučíme se základy atletiky, gymnastiky, míčových her, motorická cvičení. Budeme rozvíjet všeobecnou sportovní přípravu – nebudeme se specializovat jen na jeden druh sportu. Budeme cvičit s vlastním tělem, ale také se spoustou zábavných pomůcek. Naším cílem je vytvořit pozitivní vztah dětí ke sportu.

Proč všeobecná sportovní příprava? 

 • Chybí všeobecná příprava – protože chybí všeobecná příprava, zaměřená na rozvoj přirozené motoriky a základní pohybové dovednosti
 • Předčasná specializace – protože předčasná specializace způsobuje, že i sportující děti mají problém správně zvládat základní cviky
 • Jednostranné zaměření – protože předčasná specializace = jednostranné zaměření, což omezuje možnost přechodu mezi sporty
 • Strach z neúspěchu – protože předčasná sportovní specializace = předčasná orientace na výkon = strach z neúspěchu a stres
 • Vyloučení dětí z kolektivu –protože orientace na výkon rozděluje děti na “lepší a horší”, čímž dochází k vyloučení pohybově méně nadaných či jinak hendikepovaných dětí (nadváha, nemoc, sociální situace) z kolektivu, což negativně ovlivňuje jejich budoucí vztah a přístup ke zdravému aktivnímu životnímu stylu, pohybu a sportu

Kdy lekce probíhají?

 • Během celého školního roku (září-leden , únor-červen) jednou týdně = celkem 20 lekcí/pololetí.
 • Každé úterý 16:30 – 17:30. 

Jaké jsou možnosti plateb?

 • Měsíční = 380,- Kč/měsíc.


Během roku bude pro děti připraveno spoustu různorodých cvičení – ať už v naší tělocvičně, venku nebo v jiných specializovaných tělocvičnách. Kroužek mimo školní prostředí  dětem pomůže poznat nové kamarády! 

Každé dítě obdrží na začátku roku deníček, který budeme během školního roku využívat. 


Kontakt v případě dotazů / zájem o přihlášení dítěte: 

Petra Halšková

info@peha-gym.cz

+420 606 845 254

Sleduj nás