Close

Mobilita – k čemu nám je vlastně dobrá ?

 

Mobilitu si můžeme definovat jako schopnost provádět pohyb s co největší účinností bez kompenzace ostatních částí těla, které nemají být při pohybu přetěžovány.

 

Definice zní zajímavě, ale co si pod pojmem mobilita vlastně představit?

Každý kloub má určitý rozsah, ve kterém je schopný se pohybovat. Mobilitu kloubů ovlivňují dva faktory – vrozené a získané. Vrozeným faktorem označujeme uzpůsobení kloubu daným pohybům. Větší váhu má druhý zmiňovaný faktor. Mezi získané faktory řadíme náš životní styl, míru pohybové aktivity, zkrácení svalů atd.

Mnoho lidí si myslí, že po odcvičení mobility budou jen více ohebnější. To je samozřejmě pravda, ale mobilita je důležitá především, pokud chceme předcházet zranění a podat lepší fyzický výkon. Tyto benefity bývají hobby sportovci dost opomíjeny.

Mobilita není pouze pro sportovce. Měl by ji provádět každý, i když se třeba pravidelně žádnému sportu nevěnuje.

Naše držení těla se postupem času zhoršuje. Dnešní doba, kdy jsme po většinu času shrbení u počítače nebo nad mobilem, tomu moc nepomáhá. Stejně tak posazení našich těl do školních lavic, až prosezení se k sedavému zaměstnání.

 

Praktický příklad mobility

Napadlo tě někdy, že např. bolest ve tvém koleni může pocházet z kotníku? Kotník je každodenně hodně zatěžován a je potřeba, aby se neustále hýbal (běh, chůze, skoky, atd.). Jestliže mu chybí mobilita, tzn. není dostatečně rozhýbaný, začne se tento deficit nahrazovat. Činnosti se budou distribuovat na jiné svaly a klouby, např. na zmiňované koleno. Po chvíli koleno začne mít nedostatek stability a začnou ochabovat okolní vazy. Dál snad nemusím pokračovat. Další problémy na sebe dlouho nenechají čekat… Správná úroveň mobility je zcela zásadní pro funkční pohyb a zdraví.

Slovní spojení správná úroveň v předchozí větě je velmi důležité. Do teď jsme si vyjmenovali všemožné důvody, proč je mobilita důležitá, proč ji cvičit a jaké jsou její pozitiva. Ale jako spousta dalších věcí má i mobilita svou stinnou stránku. A tou nazýváme hypermobilita.

Při hypermobilitě dochází k nestabilitě kloubu. To znamená, že klouby jsou schopné se dostat do krajních pozic. Dochází k pohybu ve velkém rozsahu, a tím se více opotřebovávají klouby a ruptury šlach.

 

Mobilita může být zapojena do tréninku před samotnou aktivitou. Po zahřátí na ní pracujeme během rozcvičení, kdy provozujeme dynamický strečink s prvky mobility. Poté jsme teprve připraveni na výkon.

Další možností, jak cvičit mobilitu je navštěvovat lekce zaměřené výhradně na ní (v PEHA gymu to je lekce, která nese název jak jinak, než Mobilita). Během hodiny se provádí různá cvičení využívající např. Animal Flow a samostatné cviky, díky kterým se rozhýbe tělo od kotníků po krk.

 

Mnoho pohybů může vypadat velmi jednoduše. Ale spolehněte se, že pokud budete cviky provádět poctivě, tak se i u tohoto cvičení pěkně zapotíte.

Člověk obvykle při prvních pokusech mobility připomíná spíš chromou žábu. Ale jestliže vydržíš, výsledek stojí za to.

 

Díky mobilitě rozhýbeš tělo za pomocí těch správných cviků. Mobilita je jedním z nejdůležitějších aspektů cvičení, a přesto bývá tak často opomíjena.

 

A ještě jedna důležitá věc nakonec… Mobilita není strečink! Pozor na to, často se to plete!